مدارک مناقصه 6-م-1401 پروژه انتقال پساب شهری شرکت پالایش نفت تبریز

پیرو برگزاري مناقصه عمومي و اخذ مدارك ارزيابي كيفي، بدينوسيله از شركتهاي تائيد شده توسط كميته فني بازرگاني شركت پالايش نفت تبريز دعوت مي گردد از طريق رمز عبوري كه قبلا در اختيارشان گذاشته شده مدارک مناقصه را دریافت و پاكات سه گانه خود را ارائه نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148252 -041 كارشناس پرونده خانم حقی فام تماس حاصل نمائيد.

جهت دريافت مدارك مناقصه  روي لينك زير كليك كنيد.

مدارک مناقصه 6-م-1401

جهت دريافت اسکن صورتجلسه توجیهی روي لينك زير كليك كنيد.

اسکن صورتجلسه توجیهی مناقصه 6-م-1401

جهت دريافت مدارک پیوست صورتجلسه توجیهی و جداول برآورد مبنای پیشنهاد مالی روي لينك زير كليك كنيد.

مدارک پیوست صورتجلسه توجیهی 6-م-1401

جهت دريافت نامه شفاف سازی موضوع تعدیل  روي لينك زير كليك كنيد.

نامه شفاف سازی


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf