آگهي شناسايي پيمانكار(نوبت دوم)_مناقصه شماره 16 -م-1401_ساخت تیزر تبلیغاتی روغن موتور آریا و پخش از شبکه های سراسری

آگهي شناسايي پيمانكار(نوبت دوم)_مناقصه شماره 16 -م-1401_ساخت تیزر تبلیغاتی روغن موتور آریا و پخش از شبکه های سراسری

آگهی شناسایی را از لینک زیر دانلود نمایید

آگهي شناسايي پيمانكار(نوبت دوم)_مناقصه شماره 16 -م-1401_ساخت تیزر تبلیغاتی روغن موتور آریا و پخش از شبکه های سراسری

در صورت هرگونه سوال و ابهام با کارشناس مربوطه جناب آقای مهندس گندمی تماس حاصل نمایید تلفن 21148354-041


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf