آگهی مناقصه شماره 46-م-1401- انجام بازرسی های غیر مخرب پیشرفته بر روی راکتورهای پالایشگاه تبریز

آگهی مناقصه شماره 46-م-1401- انجام بازرسی های غیر مخرب پیشرفته بر روی راکتورهای پالایشگاه تبریز

از شرکتهایی که تایید کیفی شده اند دعوت می شود آگهی مناقصه را از لینک زیر دانلود نموده و با رمزی که اعلام شده باز نمایند. آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهاد تا ساعت 15:30 روز یکشنبه  1401/12/28 می باشد.

آگهی مناقصه شماره 46-م-1401- انجام بازرسی های غیر مخرب پیشرفته بر روی راکتورهای پالایشگاه تبریز

شماره فاکس دفتر امور حقوقی و قراردادها 34205792-041  ؛ تلفن پیگیری فاکس 21148350-041

در صورت هر گونه ابهام و سوال با کارشناس پرونده جناب آقای کاویانی تماس بگیرید. تلفن 21148170-041


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf