لیست شرکت های حمل کننده

ردیفنام شرکت حمل کنندهنام مدیرعاملشماره تلفن تماسنام نمایندهحوزه فعالیت
29فاخر ترابر تبریزرقیه لک 041-34471701مجید احمدیحمل چهار مواد
11پالایش دنا بام گلستانعلی فریدنی017-35803770-حمل وکیوم و قیر
20حمل و نقل بین المللی ایران سپیدرودحسین معزی پور طهرانی021-22274888احسان سلام اللهیحمل چهار مواد
16سید حمید حسنیسید حمید حسنی021-55212472هادی موسی خوانیحمل وکیوم و قیر
25پترو پارت پرشیامهدی هاشمیان021-66407046مهدی مرامیحمل چهار مواد
23حمل و نقل بین المللی سهند ترابرمحمود پاریاب021-88207155محمود حسین پورحمل چهار مواد
21حمل و نقل بین المللی خاورمیانهجواد ترکمن021-88399153غلامرضا شیرزادحمل چهار مواد
19حمل و نقل بین المللی ناوگان پارس جم روناک اسعدی021-88461947رسول حسین پورحمل چهار مواد
32حمل و نقل جاده ای عبور بار سریعجعفر امانی031-31310695علی حجتیحمل چهار مواد
24حمل و نقل متحد راد اصفهانحسن رفیعی031-33865577مصطفی سعادت فرد حمل چهار مواد
34پیمانکاری حمل و نقل کاظمیمجید کاظمی031-33877877-حمل وکیوم و قیر
22حمل و نقل خورشید بار سپاهانمهران عنایتی031-45463301- حمل چهار مواد
17ربیع لالهحسن ربیع لاله041-32424719- حمل چهار مواد
28حمل و نقل جاده ای داخلی تک تابانقربانعلی اصلانی041-32466486محمد علی اظهر شکوفهحمل گوگرد
18کریم زاد لالهمحمد رضا کریم زاد لاله041-32893755مسعود کریم زاد لاله حمل چهار مواد
33حمل و نقل جاده ای یاشیل یول تبریزجعفر محمدی041-34215211صفر محمدیحمل چهار مواد
7فروغ بار تبریزعیسی حسن پور041-34215299بهزاد کریم زادهحمل چهار مواد
6علافی اسکوئیمحمد تقی علافی اسکوئی041-34245098-حمل وکیوم و قیر
2خوشه بار نویدجعفر قریشی041-34245354صادق قریشیحمل گوگرد
26پیمانکاری خلیلی مقدمحسین خلیلی مقدم041-34248181خلیل خلیلی مقدمحمل وکیوم و قیر
Pageof 21 - 20 of 34 items